بررسی حقوقی تعدد زوجه مطابق قوانین ایران

به موجب ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده، شرايط ازدواج مجدد عبارتند از: تسليم تقاضانامه، توانايي مالي مرد، اجراي عدالت، اجازه دادگاه و رضايت همسر نخست.

ادامه مطلب
قتل ناشی از اشتباه

قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین
چگونگی داوری در دعاوی حقوقی

نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و فرقی نمی کند که دعوی در دادگاه طرح شده یا نشده باشد.
تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا پرداخت نكردن آن

بررسی تاخير یا عدم پرداخت حق بيمه و عدم ارسال لیست بیمه توسط كارفرما

به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار، همه‌ي كارگاه‌ها مكلفند نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامي كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند.
تامین دلیل چیست و در چه مواردی وچگونه می توان از آن استفاده کرد

تامین دلیل چیست و در چه مواردی وچگونه می توان از آن استفاده کرد

هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید و در آینده دسترسی به آنها دشوار خواهد شد می تواند تامین آنها را بخواهد.
بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی

حائز اهمیت بودن حرفه سردفتری اسناد رسمی

عدم دقت کافی احراز هویت متعاملین و اصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآور، خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران بهمراه خواهد داشت.
چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا

چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا

كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد.
جايگاه حکم حکومتي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

جايگاه حکم حکومتي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

احکامي که رهبر، تحت عنوان حکم حکومتي صادر مي کند، به عنوان يکي از منابع اصلي و معتبر حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، شمرده مي شود.
تكنيك سئوال و جواب از شاهد طرف مقابل

تكنيك سئوال و جواب از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد.