آیین دادرسی کیفری،ترتیبات و تشریفات رسیدگی به جرم است. قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

کلاهبرداری اینترنتی و الکترونیکی و مرجع رسیدگی این نوع جرایم

فیشینگ یا کلاهبرداری اینترنتی (Phishing) که از راه‌هایی مثل جعل آدرس و گرافیک سامانه‌ها صورت می‌گیرد.