اصول فقه، دانش پیرامون قواعد و ابزار استنباط احکام فقهی قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات اصول فقه

وضع الفاظ در اصول فقه

6 خرداد 1394 - 01:20:50

وضع، در لغت به معنای گذاشتن و نهادن است، و در اصطلاح نیز همین معنا مورد نظر می‌باشد؛ یعنی گذاشتن و قرار دادن برای معنا.