فقه،دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله منابع فقه است. قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات فقه

اصل ربا زیاده است و ربا زیاده بر سرمایه است از جنس آن یا متماثل آن جنس

16 تیر 1395 - 10:23:10

قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می‎رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا و پیامبر خدا شمرده شده است.