قانون خاص، مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات قوانین خاص

جرايم و عناوين مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات شوراهاي اسلامي

مصادیق مجاز و غیر مجاز در دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ شدند.


بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی

عدم دقت کافی احراز هویت متعاملین و اصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآور، خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران بهمراه خواهد داشت.


تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا پرداخت نكردن آن

به موجب ماده 148 قانون كار، همه‌ي كارگاه‌ها مكلفند نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامي كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند.