مدنی

بررسی حقوقی تعدد زوجه مطابق قوانین ایران

به موجب ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده، شرايط ازدواج مجدد عبارتند از: تسليم تقاضانامه، توانايي مالي مرد، اجراي عدالت، اجازه دادگاه و رضايت همسر نخست.

ادامه مطلب
چگونگی داوری در دعاوی حقوقی

نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و فرقی نمی کند که دعوی در دادگاه طرح شده یا نشده باشد.
تامین دلیل چیست و در چه مواردی وچگونه می توان از آن استفاده کرد

تامین دلیل چیست و در چه مواردی وچگونه می توان از آن استفاده کرد

هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید و در آینده دسترسی به آنها دشوار خواهد شد می تواند تامین آنها را بخواهد.
چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا

چگونگی رسیدگی اعتراض نظریه كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا

كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد.
تكنيك سئوال و جواب از شاهد طرف مقابل

تكنيك سئوال و جواب از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد.